Om u goed van dienst te zijn, vindt u hieronder in het kort onze werkwijze.

Intakegesprek

Na telefonische aanmelding volgen er verschillende intakegesprekken.
In een eerste gesprek wordt samen met u en uw kind gekeken naar wat de klachten en zorgen zijn.
In een vervolggesprek wordt met u als ouders dieper op de problematiek ingegaan en wordt besproken hoe de ontwikkeling van uw kind is verlopen.
Daarnaast zal er afzonderlijk met uw kind worden gesproken.

Soms is extra onderzoek nodig. Psychologisch onderzoek is bedoeld om  een goed beeld te krijgen van de problemen zodat we weten welke factoren een rol spelen en welke behandeling het beste zou kunnen aansluiten.

Psychologisch onderzoek

Het psychologisch onderzoek van uw kind wordt afgestemd op de hulpvraag. Door middel van het onderzoek wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid van uw kind en de wijze waarop het zichzelf en zijn omgeving (thuis, school, buurt, vrienden) beleeft.
Het kan ook wenselijk zijn dat er een intelligentieonderzoek wordt gedaan of dat er overlegd wordt met de school van uw kind. Ook observatie van uw kind op school kan tot de mogelijkheden behoren.

Als afsluiting van de intake- en onderzoeksfase is er een adviesgesprek met u waarin het beeld van de ontwikkeling van uw kind wordt beschreven en er een behandelvoorstel wordt gedaan.

Aanmelden als er sprake is van echtscheiding

Ouders met gezamenlijk gezag die met opvoedingsvragen over specifieke kinderen in de praktijk komen, kunnen strikt genomen uitsluitend geadviseerd worden indien de andere ouder daar schriftelijk toestemming voor geeft. Indien die toestemming ontbreekt kunnen slechts adviezen in zeer algemene termen gegeven worden Ouders met (gezamenlijk) gezag dienen altijd beiden toestemming te geven voor het aangaan van een professionele relatie met het kind. Beide ouders dienen ook geïnformeerd te worden over de bevindingen van de behandelaar. .

Mocht er sprake zijn van scheiding dan is het nodig dat u hier beiden schriftelijk toestemming voor geeft. Hiervoor kun u een toestemmingsformulier vragen bij de praktijk.