Rechten en vertrouwen

Alles wat u aan de behandelaar vertelt, valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Volgens deze wet mogen uw persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor uw behandeling. Wij mogen daarover geen mededelingen doen aan anderen, behalve als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Tijdens het eerste gesprek wordt aan u toestemming gevraagd voor overleg met uw huisarts. Dit betekent dat uw huisarts bericht ontvangt over uw aanmelding en na afloop van de gesprekken een kort verslag van de behandeling.

Indien nodig kan er ook tussentijds (telefonisch) overleg met de huisarts zijn.

Soms is het, voor de goede voortgang van de behandeling, nodig om te overleggen met een andere psycholoog of met een psychiater. Ook zij zijn uiteraard geheimhouding verplicht.

Verder is de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) van toepassing. Hierin is vastgelegd dat u als cliƫnt informatie hoort te krijgen over uw behandeling en vervolgens hiervoor toestemming verleent.

Uw dossier

Ik ben verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de behandeling. Het dossier is eigendom van de psychologenpraktijk en u kunt het dossier dus niet meenemen.

U mag uw dossier inzien en u kunt een kopie krijgen. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Wij zijn verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten. Als u wilt dat uw dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, moet u dit schriftelijk kenbaar maken.