De Praktijk voor Kinder- en Jeugdpschologie Dordrecht is aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit betekent dat er gewerkt wordt volgens een vastgelegde beroepscode. De basis daarvan is eerlijkheid, openheid en vertrouwen. Om de kwaliteit van onze zorg te borgen is er een Kwaliteitsstatuut opgesteld. Dit ligt ter inzage in de praktijk.

Nu kan het, ondanks onze zorgvuldigheid, toch voorkomen dat u een klacht hebt over onze praktijk of over de behandeling. U kunt dit altijd met de behandelaar bespreken, of als u het moeilijk vindt om dat rechtstreeks te zeggen, kunt u een e-mail sturen. Mochten we er niet uitkomen, dan kunt u bij het NIP terecht.

De procedure

U heeft de klacht met ons besproken en bent daarna toch nog niet tevreden of gerustgesteld. Dan kunt u de klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP. Voor meer informatie over de klachtenregeling, of een toelichting op de beroepscode van het NIP kunt u terecht op www.psynip.nl onder “Publieksinformatie” en daarna “Klacht over psycholoog?”.

Vertrouwenspersoon voor cliënten van 1nP

Stichting 1nP heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon voor cliënten van 1nP. 1nP heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon Geestelijke Gezondheidszorg gevestigd te Utrecht. De Stichting PVP heeft 1nP opgenomen in haar bestanden, teneinde de cliënten van 1nP advies en bijstand te verlenen met betrekking tot problemen die uit de begeleiding of behandeling aangeboden vanuit 1nP resulteren.

De Stichting PVP biedt in elk geval de volgende diensten:

  • Telefonische ondersteuning door de Helpdesk PVP aan cliënten van 1nP bij vragen en klachten over hun rechtspositie binnen 1nP
  • Op afroep advies en bijstand door de PVP aan cliënten van 1nP met betrekking tot problemen die uit de begeleiding of behandeling vanuit 1nP resulteren. Afhankelijk van de vraag of klacht zal de helpdeskmedewerker de cliënt telefonisch informatie dan wel advies geven, of de vraag doorgeven aan een vertrouwenspersoon.

1nP draagt er in dit verband onder meer zorg voor dat:

  • de vertrouwenspersoon alle informatie krijgt die hij voor een goede taakvervulling nodig heeft;
  • de vertrouwenspersoon, indien hij dit voor het onderzoeken van een klacht nodig oordeelt, inzage in de cliëntengegevens van de betrokken cliënt krijgt, na diens uitdrukkelijke toestemming;
  • informatiemateriaal over de vertrouwenspersoon wordt verspreid. Elk half jaar ontvangt 1nP een evaluatierapport van de Stichting PVP over de dienstverlening aan 1nP cliënten.

1nP heeft op het interne gedeelte van de website voor cliënten, informatie opgenomen over de vertrouwenspersoon.