Kosten en Aanmeldtraject

De huisarts. U kunt met psychische klachten naar uw huisarts gaan. De huisarts bespreekt met u waar u tegen aan loopt en zal u mogelijk adviseren een afspraak te maken met de Praktijkondersteuner GGZ, die in de praktijk van de huisarts werkzaam is.  Hij/zij zal doorgaans een paar keer met u afspreken.  Als deze hulp voor uw kind niet voldoende is, zal de huisarts een gerichte verwijzing doen naar de Basis- of Specialistische GGZ.

Het jeugdteam. In elke wijk is een jeugdteam samengesteld. U kunt zich daar aanmelden als u hulp nodig heeft. Samen met u zal er gekeken worden welke vorm van hulp uw kind nodig heeft. Het jeugdteam kan u ook verwijzen naar de Basis –  of Specialistische GGZ.

Jeugdarts en medisch specialist.. Ook de jeugdarts en de specialist kunnen uw kind verwijzen naar de Jeugd- GGZ.

Basis GGZ is over het algemeen kortdurende hulp voor milde problematiek.

Specialistische GGZ betreft onder andere langdurige behandeling en psychodiagnostiek. De praktijk is aangesloten bij 1nP, een GGZ instelling voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Als u zich heeft aangemeld via 1nP, dan wordt ook deze zorg door de Gemeente vergoed.

Wanneer er een verwijsbrief van de huisarts, het jeugdteam of de medisch specialist is, wordt de zorg geheel vergoed. In de verwijsbrief moet worden aangegeven of de verwijzing voor de basis GGZ is of voor de specialistische GGZ.

Wanneer er geen verwijsbrief van de huisarts is, worden de kosten per consult (€ 90) in rekening gebracht.

Wanneer u verhinderd bent om op een afspraak te komen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te laten weten, anders zal het no-show tarief van € 50 bij u in rekening gebracht moeten worden.

Rekeningnummer

Mw. M.Y. van Immerzeel-Kleiman     NL78 INGB 0000 6521 05