Wat is symbooldrama?

Symbooldrama is een psychotherapiemethode die gebruik maakt van de kracht van innerlijke beelden.

De meeste kinderen weten wat dagdromen is. Bij de dagdroom die door de therapeut geïnduceerd wordt, gaat het om het doorleven van beelden – symbolen – die vaak de innerlijke belevingswereld van de dromer weerspiegelen. Het kind of de jongere kan zo in contact komen met zijn/haar innerlijke spanningen of trauma’s en tegelijkertijd toegang vinden tot de bronnen van zijn eigen vitaliteit en creativiteit. Na de dagdroom wordt gevraagd te tekenen wat het kind ‘gezien’ heeft om op die manier het beeld vast te leggen. De therapeut kan het kind of de jongere helpen de opgeroepen ervaring in verband te brengen met zijn geschiedenis en actuele levenssituatie.

Deze methodiek kan worden beschouwd als een soort ’spelen met woorden’. Kinderen of jongeren laten zo gedachten, gevoelens en ervaringen zien die ze (nog) niet kunnen verwoorden, doordat ze er zich niet van bewust zijn of doordat ze er geen woorden aan kunnen geven (dit ‘dagdromen’ is hierin te vergelijken met ‘nachtdromen’). Op deze wijze wordt de koppeling gemaakt van gevoel via het beeld naar taal.

Meer weten?

Voor meer informatie www.symbooldrama.nl of neem contact met ons op.