Differentiatie & fasetherapie zijn twee therapievormen voor kinderen en jongeren met hechtingsproblemen. Op een gecontroleerde en gefaseerde manier worden corrigerende ervaringen opgedaan rond zorg, vertrouwen in anderen, denken over jezelf, ed. Bij differentiatietherapie wordt een kind of jongere gestimuleerd om te leren differentiëren en allerlei verschillen te gaan voelen. Dit gebeurt in eerste instantie op concreet niveau.

Iets is zacht, warm, koud, zout, zoet, enzovoort. Daarna wordt dit uitgebreid naar emoties. In de thuissituatie wordt in deze periode aandacht besteed aan een stabiele omgeving en het inperken van eventuele gedragsproblemen. Als het kind voldoende kan differentiëren, kan worden gestart met fasetherapie. Met kinderen en jongeren wordt per levensfase (baby, peuter, kleuter, basisschool) uitgezocht wat een kind nodig heeft. Hierna mogen kinderen dit met hun ouders of verzorgers binnen strak omschreven huiswerkopdrachten gaan naspelen. Op speelse wijze wordt er bijvoorbeeld per dag tien minuten voorgelezen in een sfeer van “samen zijn”. Ervaringen worden in de therapie uitgewerkt. Met ouders of verzorgers is zeer regelmatig contact. Differentiatie- & fasetherapie zijn therapieën die veel inzet vragen van kind/jongere, ouders/verzorgers en hulpverlener. Er moet immers goed en langdurig worden samengewerkt.

Voor meer informatie www.hechtingsproblemen.nl