Afhankelijk van de problematiek zal er, in overleg met u, gekozen worden voor een bepaalde behandeling.
Wanneer uw kind therapie krijgt, zal er ook altijd ouderbegeleiding plaatsvinden.  Dit vergroot het effect van de therapie.
Behandelingsmogelijkheden die geboden kunnen worden zijn ondermeer: